UTBILDNINGAR

Allt det vi gör grundar sig på att på bästa sätt hjälpa 3:e person.

Kunskapen vi har vill vi gärna sprida vidare i form av olika utbildningar! På så sätt får vi ge vidare av de erfarenheter vi skapat oss, samtidigt som inkomsterna vi får genom våra utbildningstillfällen bidrar till att vi kan söka nya möjligheter till informationsinhämtning.

I och med att alla i gruppen är yrkesverksamma inom Räddningstjänst/Ambulanssjukvård vill vi påstå att de utbildningar vi ger, innehåller det senaste inom ämnesområdet.

Vi är även vissa om att vi kan ge mycket konkurrenskraftiga priser då vårt mål inte är att få lön för mödan utan bidrag till ny kunskap och tävlan.

 

JUST NU VI HÅLLER PÅ ATT LANSERA EN NY UTBILDNING MED LÄNSFÖRSÄKRINGAR OCH BRANDSKYDDSFÖRENINGEN SOM ARRANGÖRER.

Kursen går under arbetsnamnet ”I Väntan På Ambulans” och vänder sig till barnföräldrar – till att börja med enbart för dem som idag är kunder hos Länsförsäkringar Skaraborg

LÄNK TILL UTBILDNINGAR I BARN-HLR (specialerbjudande för dessa deltagare)